Afreks og styrktarsjóður

Reglugerð fyrir Afreks- og styrktarsjóð Umf. Selfoss og Árborgar

1. gr.
Sjóðurinn heitir Afreks- og styrktarsjóður Umf. Selfoss og Árborgar.

2. gr.
Tilgangur sjóðsins er að styrkja þá einstaklinga eða hópa innan Umf. Selfoss sem náð hafa umtalsverðum árangri í íþrótt sinni. Einnig að styðja við námskeið og menntun þjálfara, leiðbeinenda eða félagsmanna sem eflir þá í starfi innan félagsins. Þá er sjóðnum ætlað að styðja við nýmæli í starfi innan félagsins.

3. gr.
Eingöngu félagar og keppnishópar innan Umf. Selfoss sem stunda íþróttir sem viðurkenndar eru af Íþrótta- og Ólympíusambandi Íslands geta sótt um styrk úr sjóðnum. Íþróttakarl og íþróttakona ársins skulu fá ákveðna upphæð við kjör ár hvert án umsóknar. Stjórn sjóðsins skal ákveða upphæð hverju sinni. Þeir sem sækja um styrki vegna námskeiða, menntunar eða nýmæla í starfi skulu einnig vera félagar innan Umf. Selfoss eða starfa innan félagsins. Sama á við um deildir eða hópa.

4. gr.
Stjórn sjóðsins skipar framkvæmdastjórn Umf. Selfoss: Formaður, varaformaður, gjaldkeri, ritari og meðstjórnandi. Til vara skulu skipaðir fimm einstaklingar úr aðalstjórn félagsins. Varsla sjóðsins skal vera í höndum gjaldkera félagsins.

5. gr.
Tekjur sjóðsins eru árlegt framlag Sveitarfélagsins Árborgar, samkvæmt þjónustusamningi þess við Umf. Selfoss. Framlagi Sveitarfélagsins skal haldið aðskildu í bókhaldi sjóðsins. Aðrar tekjur eru núverandi tekjustofnum afreksmannasjóðs UMFS, skv. ákvörðun stjórnar, ásamt almennum framlögum. Framlög er sjóðnum berast og óskað er eftir að gangi til ákveðins íþróttamanns/manna skulu ganga beint til viðkomandi aðila.

6. gr.
Stjórn sjóðsins getur veitt styrk til einstaklinga eða hópa/liða ef viðkomandi uppfyllir eitthvert eftirtalinna skilyrða:

a) Styrkur til afreksfólks til að mæta kostnaði vegna æfinga og/eða keppni utan sveitarfélagsins á vegum landsliðs, landsliðsúrtaks eða þátttöku í úrvalshópum á vegum ÍSÍ eða sérsambanda innan ÍSÍ.

b) Styrkur til afreksfólks sem hefur verið valið til æfinga og/eða keppni fyrir Íslands hönd eða einstök sérsambönd innan ÍSÍ. Miða skal við að viðkomandi keppi á eða hafi möguleika á þátttöku á Ólympíu-, Heims-, Evrópu- eða Norðurlandameistaramótum ásamt landsleikjum eða landskeppnum á vegum sérsambanda ÍSÍ.
Einnig má styrkja einstaklinga eða hópa ef þeir eru framarlega í íþróttagrein sinni á landsvísu eða hafa sýnt mjög góðan árangur og eru líklegir til að komast í hóp bestu íþróttamanna/hópa landsins í íþróttagrein sinni. Skal þá miðað við styrkleikaflokkun sérsambanda (sé hún til).

c) Styrkur til hópa/liða til að mæta kostnaði vegna keppnis- eða æfingaferða erlendis.

d) Styrkur til þjálfara og/eða leiðbeinenda sem starfa á vegum félagins vegna þátttöku í viðurkenndum námskeiðum eða annarrar viðurkenndrar menntunar. Einnig til deilda, ráða, nefnda eða hópa innan félagsins er tengist gæðastarfi eða skipulögðu fræðslustarfi.

e) Styrkur fyrir nýmæli í starfi. Miða skal við að um tímabundinn styrk sé að ræða meðan verið er að skjóta stoðum undir viðkomandi nýmæli. Stjórn sjóðsins metur hve oft sami eða sams konar viðburður getur fengið styrk. Almennir íþróttaviðburðir eða mót falla ekki undir þennan lið.

7. gr.
Styrkurinn miðast við fjárhagslega getu sjóðsins hverju sinni og tilkostnað vegna þátttöku. Styrkveitingar úr sjóðnum fara fram á uppskeruhátíð íþrótta- og tómstundanefndar Árborgar sem fram fer árlega milli jóla og nýárs.

8. gr.
Umsóknir um styrk úr sjóðnum skulu berast sjóðsstjórn eigi síðar en 1. desember ár hvert og vera undirritaðar af umsækjanda og formanni viðkomandi deildar. Ef um er að ræða umsóknir frá hópum/liðum er fullnægjandi að þjálfari og formaður deildar undirriti umsókn. Í umsókn skal gerð grein fyrir þeim kostnaði sem viðkomandi kann að hafa orðið fyrir eða áætluðum kostnaði.

9. gr.
Með reglugerð þessari falla úr gildi eldri reglugerðir um Afreksmannasjóð Umf. Selfoss og Styrktar- og afrekssjóð Árborgar.